четвъртък, януари 14, 2010

Антихрист

В християнската наука - антихрист означава човек,който е въплъщение на злото.Думата Антихрист означава - "Вместо Христос" и в същото време "Против Христос".

Протестантските вижадания са, че "Антихристът" е Римският папа. Причините за това са титли на папата като "Наместник на Божият Син на Земята", "Непогрешим" и др. Въпреки тези титли папството е проявявало множество гонения към евреи и християни през средните векове.

Антихриста ще се появи преди Второто пришествие и ще измами мнозина с твърдението че е самият Христос. Мнозина вярват че това няма да е папата, а самият сатана в славен образ на ангел, в какъвто според библията той може да се въплъщава.
Как да разпознаем Антихриста

Антихрист ще бъде мъж, оторизиран със сила и голяма власт.
Внимателното изучаване на Писанията ни доставя особена информация за Антихриста. Той е библейски идентифициран. Нека започнем с това, което знаем от Библията - Антихристът е човек и то мъж.Научаваме много за него от книгата Данаил и написаното от апостолите Павел и Йоан. Те ни дават повече представа за точната идентичност на Антихриста, отколкото всеки друг текст на Библията.

Подобно на малкия рог, Антихристът излиза всред 10-те народа, които го подкрепят.
И така, ние го познаваме като властния малък рог, излизащ всред 10-те големи нации, които му доставят базата за опериране в Европа.

Антихрист
Друга библейска идентификация за Антихрист. То се намира в І Йоана 2:18: "Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време."

Откъс от книгата Антихриста от Хилтън Сътън
Ч. Т. Рассел «Человек греха — Антихрист
АНТИХРИСТ и БЕСПОПОВЦЫ
Follow us on Twitter
Follow us on Twitter
Follow us on Twitter

0 коментара:

Публикуване на коментар